Z tego artykułu dowiesz się:

Jaką rolę mogą odgrywać kannabinoidy w przebiegu choroby COVID-19? Czy kannabinoidy mogą łagodzić objawy choroby i jej powikłania? Rosnąca liczba badań oraz globalna sytuacja związana z pandemią COVID-19 skłaniają do refleksji nad tym tematem, w związku z czym postanowiłam przyjrzeć się ostatnim badaniom nad wpływem kannabinoidów w przebiegu obecnie najbardziej znanej choroby na świecie. Zapraszam do zapoznania się z krótkim przeglądem badawczym.

Wpływ kannabinoidów na przebieg infekcji wirusowych, w tym choroby COVID-19

Dzisiejszy świat stoi w obliczu jednej z najbardziej wyniszczających pandemii wirusowych naszych czasów, gdzie prawie 62 miliony ludzi zostało zarażonych nowym wirusem koronnym, znanym jako wirus ciężkiego zespołu ostrej niewydolności oddechowej– koronawirusem-2 (SARS-Cov-2), a ponad milion osób zmarło na chorobę wywołaną przez koronawirusa (COVID-19). Pandemia COVID-19 jest również odpowiedzialna za bezprecedensową liczbę ofiar śmiertelnych; ekonomiczne, społeczne i zdrowotne konsekwencje, w tym zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS), problemy układu sercowo-naczyniowego, pogorszenie zdrowia psychicznego wielu ludzi, w tym spowodowanie wystąpienia lęków, depresji i innych powikłań neurologicznych, takich jak drżenie, drgawki i zaburzenia świadomości. Szacuje się, że u 45% dorosłych osób w Stanach Zjednoczonych stwierdzono negatywny wpływ pandemii na ich zdrowie psychiczne, z powodu niepokoju i stresu związanego z wirusem. Ponadto, osoby ze schorzeniami współistniejącymi, takimi jak astma, choroby naczyniowo-mózgowe, nadciśnienie, cukrzyca, stan obniżonej odporności, schorzenia neurologiczne, takie jak demencja i inne, mogą być narażone na zwiększone ryzyko zakażenia wirusem wywołującym COVID-19. Warunki takie jak izolacja społeczna i potencjalne trudności finansowe związane z utratą pracy mogą dodatkowo prowadzić do problemów ze zdrowiem psychicznym, zwiększonego używania substancji psychoaktywnych i spowodować statystyczny wzrost liczby samobójstw. Co więcej, ograniczony dostęp do opieki zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, może również częściowo zaostrzyć powikłania związane z COVID-19, co powoduje konieczność stosowania telemedycyny w leczeniu osób, u których występują zaburzenia zdrowotne związane z zażyciem substancji psychoaktywnych. Na całym świecie prowadzone są szeroko zakrojone działania mające na celu opracowanie skutecznych szczepionek i leków w celu zwalczania objawowej choroby wywołanej przez koronawirusa (COVID-19) i związanych z nią powikłań. 

Internet jest pełen sugestii dotyczących stosowania konopi indyjskich lub kannabinoidów, w tym kannabidiolu (CBD) w leczeniu stanów zapalnych wywołanych zakażeniem koronawirusem oraz stanów psychicznych wywołanych przez COVID-19, w tym lęku, depresji, PTSD i napadów paniki. Ostatnie zmiany w legalizacji CBD w wielu stanach USA sprawiły, że produkty CBD stały się łatwo dostępne dla wszystkich bez recepty.

Internet jest pełen sugestii dotyczących stosowania konopi indyjskich lub kannabinoidów, w tym kannabidiolu (CBD) w leczeniu stanów zapalnych wywołanych zakażeniem koronawirusem oraz stanów psychicznych wywołanych przez COVID-19, w tym lęku, depresji, PTSD i napadów paniki.

Przegląd badań nad wpływem kannabinoidów w przebiegu infekcji wirusowych

Ostatnie doniesienia sugerują, że ostre zakażenie wiąże się z burzą cytokinową, która przyczynia się do wystąpienia: gorączki, kaszlu, bólu mięśni, a w ciężkich przypadkach obustronnego śródmiąższowego zapalenia płuc charakteryzującego się zmętnieniem szklistym i ogniskowymi naciekami w klatce piersiowej, które można uwidocznić w tomografii komputerowej. W jednym z numerów BBI, Zhang i wsp. dokładnie podsumowali obecny status potencjalnych strategii terapeutycznych dla COVID-19. Jedna z nich, przeciwciało przeciwko receptorowi IL6, spowodowało ustąpienie konsolidacji płuc i powrót do zdrowia u 90% z 21 leczonych pacjentów. Chociaż wydawało się to obiecujące, to wywołał również działania niepożądane, takie jak zapalenie trzustki i hipertriglicerydemia, co skutkowało koniecznością poszukiwania skutecznych alternatywnych strategii przeciwzapalnych.

W tym miejscu należy podkreślić potencjalne działanie kannabinoidów, w szczególności niepsychotropowego kannabidiolu (CBD), który wykazał korzystne działanie przeciwzapalne w przedklinicznych modelach różnych przewlekłych chorób zapalnych i jest zatwierdzony przez FDA jako terapeutyk redukujący częstotliwość napadów drgawkowych. Podobnie jak Δ9 –tetrahydrokannabinol (Δ9 -THC), najlepiej przebadany kannabinoid, CBD zmniejsza stan zapalny płuc w modelu ostrego uszkodzenia płuc u myszy, poprzez hamowanie produkcji cytokin prozapalnych przez komórki odpornościowe i tłumienie wybujałych odpowiedzi immunologicznych. CBD może hamować produkcję cytokin prozapalnych, takich jak interleukina (IL)-2, IL-6, IL-1α i β, interferon gamma, indukowane białko-10, białko chemoatrakcyjne monocytów- białko-1, białko zapalne makrofagów-1α oraz czynnik martwicy nowotworów czynnik-α, które zostały powiązane z wywołaną przez SARS-CoV2 patologią wielonarządową i śmiertelnością. W modelu przewlekłej astmy u myszy, CBD zmniejszyło produkcję cytokin prozapalnych, zapalenie dróg oddechowych i zwłóknienie. U zakażonych wirusem niedoboru odporności u małp człekokształtnych (SIV) makaków rhesus (RMs), odnotowano, że THC pośredniczy w osłabieniu ekspresji genów stymulowanych przez IFN w jelicie. Podobnie jak w przypadku CBD, przewlekłe podawanie THC blokowało włóknienie wywołane stanem zapalnym w węzłach chłonnych RM przewlekle zakażonych SIV. W przeciwieństwie do THC, CBD ma wysoki margines bezpieczeństwa i jest dobrze tolerowane farmakologicznie nawet po leczeniu do 1500 mg/dzień przez dwa tygodnie zarówno u zwierząt, jak i u ludzi, co sugeruje jego wpływ na redukcję wywołanego przez SARS-CoV2 zapalenia płuc / patologii płuc i nasilenia choroby.

Wiele niewiadomych związanych z pandemią COVID-19 takich jak status gospodarki i zatrudnienia, może podsycać depresję, strach i niepokój. CBD okazało się obiecujące jako alternatywna terapia w klinicznym zarządzaniu zaburzeniami lękowymi. W oparciu o jego antydepresyjne właściwości, sugeruje się, że CBD może być wykorzystywany do poprawy zdrowia psychicznego i somatycznego pacjentów cierpiących z powodu lęku i stresu emocjonalnego po powrocie do zdrowia po chorobie Ebola. Podobnie jak w przypadku Eboli, pacjenci powracający do zdrowia po COVID-19 mogą doświadczać różnych psychologicznych i społecznych stresorów, które mogą być wywołane przez resztkowy przewlekły stan zapalny i reakcje autoimmunologiczne. W związku z tym, randomizowane badania kliniczne mające na celu sprawdzenie skuteczności CBD w łagodzeniu lęku i strachu związanego z infekcją COVID-19 i jej konsekwencjami dla fizycznego, społecznego i psychicznego dobrostanu ludzi, mogą być korzystne w przyszłości.

Krótkie podsumowanie 

Na dzień dzisiejszy, niestety nie można jeszcze postawić jednoznacznej diagnozy związanej z pozytywnym wpływem kannabinoidów na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Badania nad wpływem kannabinoidów na przebieg infekcji wirusowych, w tym Covid-19 są ograniczone, aczkolwiek właściwości immunoregulacyjne preparatów kannabinoidowych sugerują ich stosowanie w terapii zaburzeń immunologicznych, przez co liczba badań i prób z roku na rok wzrasta.

Badania nad wpływem kannabinoidów na przebieg infekcji wirusowych, w tym Covid-19 są ograniczone, aczkolwiek właściwości immunoregulacyjne preparatów kannabinoidowych sugerują ich stosowanie w terapii zaburzeń immunologicznych.

Miłośniczka przyrody, biolog z pasji i wykształcenia, wyspecjalizowana w bioanalityce. Zakochana w świecie tatuaży, zainteresowana światem piłki nożnej, aktywnie zgłębiająca i poszerzająca wiedzę na temat konopi

Wiktoria Frejlich

Źródła:

* Anil S. M., Shalev N., Vinayaka A. C., Nadarajan S., Namdar D., Belausov E., Shoval I., Mani K. A., Mechrez G., KoltaiH, 2021, Cannabis compounds exhibit anti‑infammatory activity in vitro in COVID‑19‑related infammation in lung epithelial cells and pro‑infammatory activity in macrophages, Scientifc Reports, 11, 1462.

* Byrareddy S. N., Mohan M., 2020, SARS-CoV2 induced respiratory distress: Can cannabinoids be added to anti-viral therapies to
reduce lung inflammation? Brain, Behavior, and Immunity, 87, 120-121.

* Hill K. P., 2020. Cannabinoids and the coronavirus. Cannabis and Cannabinoids Research, 5(2), 118-120.

* Khalsa J. H., Bunt G., Maggirwar S. B., Kottilil S, 2021, COVID-19 and Cannabidiol (CBD), Addict Med, 15, 355–356.

* Onaivi E. S., Sharma V., 2020. Cannabis for Covid-19: can cannabinoids quell the cytokine storm? Future Science OA, 6(8), 1-3.

* Sexton M., 2020. Cannabis in the time of coronavirus disease 2019: the Yin and Yang of the Endocannabinoid System in immunocompetence. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 26(6), 444-448