Z tego artykułu dowiesz się:

W miniony weekend (11-12.12) w warszawskim Klubie Sosnowym odbyło się Pierwsze Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Konopi.

Z założenia było to spotkanie założycielskie. W trakcie obrad wybrano tymczasowego prezesa, którym został Andrzej Dołecki. Będzie on odpowiedzialny za formalne powstanie izby – jej zarejestrowanie, przygotowanie założeń budżetowych, zorganizowanie biura. Wg Dołeckiego na czele Izby powinny stać dwie osoby – prezes i menager. Prezes miałby mieć funkcję reprezentacyjną przed różnymi urzędami czy organami państwa, miałaby to być osoba posiadająca odpowiedni szacunek w instytucjach państwowych.  Menager odpowiadałby za bieżące zarządzanie izbą, a stanowisko to zostanie obsadzone najprawdopodobniej w wyniku konkursu. 

Obszary działania Polskiej Izby Konopi

Problemy, którymi ma się zająć Polska Izba Konopie zostały podzielone na konkretne cele:

  • adwokatura (problemy z GIS, wejścia urzędników na pola czy do firm) – konieczne jest stworzenie grupy zajmującej się rozwiązywaniem problemów prawnych przedsiębiorców z polskimi urzędami
  • szkolenia (wewnętrzne i zewnętrzne) – konieczność wymiany doświadczeń i wiedzy między członkami a także organizowanie szkoleń dla urzędów
  • certyfikacje – dziś rynek legalnych produktów z konopi nie jest w żaden sposób standaryzowany. Certyfikacja produktów umożliwi stworzenie tzw. „Białej listy” producentów, którzy tworzą wyroby o odpowiedniej jakości.

Pod koniec spotkania uczestnicy zostali podzieleni na grupy robocze, składające się z przedsiębiorców o podobnej charakterystyce pracy, a więc i podobnych problemach:

  • producenci, przetwórcy i dystrybutorzy CBD
  • rolnicy
  • laboratoria
  • prawnicy / kancelarie
  • lekarze / farmaceuci / przychodnie
  • przemysł (tekstylia,budownictwo)

Każda grupa wybrała swojego przedstawiciela, w celu ułatwienia komunikacji.

Frekwencja zaskoczyła chyba wszystkich uczestników, jak i samych organizatorów. Sala była przygotowana na 60 osób, a w trakcie trwania pojawiało się coraz więcej zainteresowanych, dla których trzeba było donosić krzesła. Co najważniejsze, na spotkaniu udało się zebrać 100 deklaracji członkowskich.  

Polska Izba Konopi

Dlaczego Izba Gospodarcza?

Z założenia izba gospodarcza ma na celu zrzeszanie podmiotów prowadzących działalność w tym samym obszarze tematycznym. W odróżnieniu od np. Wolnych Konopi zrzesza ona przedsiębiorców, którzy potrzebują swoich przedstawicieli by mieć wpływ na prawodawstwo, oraz jego egzekwowanie. Przejścia producentów i rolników dobitnie pokazują, jak wiele pracy jest do wykonania zwłaszcza w lokalnych urzędach i instytucjach.

Jako Otwieramy Oczy jesteśmy jednym z podmiotów założycielskich Izby. Mocno jej kibicujemy inicjatywie i na pewno będziemy na bieżąco śledzić jej działania. 

Polska Izba Konopi

Geek, miłośnik muzyki, pająków i konopi. Cierpiący na wieczny brak czasu i miejsca na nowe książki

Wiktor Brzeziński