Z tego artykułu dowiesz się:

Z początkiem kwietnia środowiskiem wstrząsnęła informacja o zatrzymaniu właściciela jednej z  krakowskich marek konopnych. Wg informacji Policji zatrzymany posiadał przy sobie 800 kg środków odurzających, w tym głównie  ziela konopi. Część zabezpieczonego i  przebadanego suszu miała wyraźnie przekroczone limity THC.

W przestrzeni publicznej pojawiły się również informacje o przedsiębiorcach, którzy mają sprawy karne za posiadanie znacznych ilości konopi innych niż włókniste, które zostały rzekomo kupione jako legalne CBD.

 

weed

Możliwe konsekwencje

Niestety, rozwój branży konopnej sprawia, że będą pojawiać się w niej osoby planujące szybkie zarobki, osiągniete niekoniecznie przyzwoitymi  metodami. Dlatego warto pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu własnej osoby lub działalności gospodarczej. Mając  na uwadzę nadwrażliwość niektórych organów/instytucji na branżę konopną możemy sami ponieść odpowiedzialność prawną, karną lub/i administracyjną za obrót towarami, które w myśl przepisów m.in. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowią środki odurzające. A pamiętajmy, że za wprowadzenie do obiegu znacznej ilości konopi innych niż włókniste grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.  

Należyte postępowanie i przygotowanie się na wypadek kontroli odpowiednich organów pomoże nam przesjść chociażby rutynową kontrole w sposób sprawny. Może to uchronić nasz biznes przed ewentualnym przestojem spowodowanym zatrzymaniem np. całej partii suszu.

Jeśli prowadzimy interes konopny lub po prostu jesteśmy użytkownikami CBD, pamiętajmy o zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

waga

Środki zapobiegawcze

Zatem jak się przygotować do kontroli? A dokładniej rzecz ujmując, jak się zabezpieczyć na jej wypadek i uniknąć dotkliwych skutków?  Co gdy niczego nieświadomi zamówimy produkty, które będą miały przekroczone dopuszczalne stężenie THC i według ustawy będą stanowiły środki odurzające?

Osobiście wychodzę z założenia, że niektórych rzeczy nie da się uniknąć i takie sytuacje będą się zdarzać. Niemniej jednak jeśli dochowamy należytej staranności przy wyborze dostawcy oraz  przy weryfikacji jego zapewnień co do towarówm, jeśli odpowiednio to udokumentujemy , powinniśmy wyjść z takiej sytuacji obronną ręką i zoszczedzimy sporo nerwów. Warto się jak najlepiej przygotować na takie sytuacje, byśmy mogli zachować spokój. Oto kilka porad:

  1. Zakupów dokonuj z wiarygodnych źródeł. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, a dostarczony towar zamierzasz sprzedawać konsumentom, bezwzględnie zawrzyj z dostawcą pisemną umowę. Powinna ona zawierać  gwarancję dostawcy/producenta, że oferowane produkty są w pełni legalne, a deklarowana zwartość THC jest zgodna ze stanem faktycznym i nie stanowią środków odurzających w myśl ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
  2. Żądaj wyników badań laboratoryjnych partii produktów, z której pochodzą zamówione/zakupione produkty. Zwracaj też uwagę na odpowiednie poświadczenia tych badań;
  3. Zamówień dokonuj pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwracając uwagę na poprawny i jednoznaczne identyfikujący dany produkt opis;
  4. W sprawie zamówień (realizacji / dostawy) kontaktuj się drogą mailową, ewentualne ustne uzgodnienia potwierdzaj następczo drogą mailową;
  5. Odpowiednio uporządkuj i przechowuj prowadzoną z dostawcą (producentem) korespondencję z sprawie dostaw i produktów;
  6. Jeśli możesz to dostarczony towar przechowuj w oryginalnych opakowaniach;
  7. Wykonaj niezależne od dostawcy badania laboratoryjne dostarczonych produktów. W ten sposób zweryfikujesz rzetelność i prawdomówność dostawcy oraz uzyskasz dodatkowe zabezpieczenie swojej osoby. Moment pobierania materiału do badań warto w pełni udokumentować, tj. zarejestruj ten fakt za pomocą nagrania video – począwszy od rozcięcie kartonu, wyciągnięcie suszu, odpowiedniego zabezpieczenia i opieczętowania odpowiednią plombą, a następnie przekazanie kurierowi, który dostarczy ją do niezależnego laboratorium.

Jeśli prowadzimy interes konopny lub po prostu jesteśmy użytkownikami CBD, pamiętajmy o zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

A gdy służby zapukają do drzwi…

Gdy do Twoich drzwi zapukają służby w postaci Sanepidu, Policji lub Urzędu Celnego, zachowaj spokój. Jeśli postąpiłeś w sposób opisany powyżej to z dużym prawdopodobieństwem kontrola minie „bezboleśnie”. Odpowiednio zadbałeś o zabezpieczenie swoich interesów, każda czynność jest odpowiednio udokumentowana.

Kontrolującemu organowi przedstaw odpowiednią dokumentację dot. produktów będących w ich zainteresowaniu, pochodzenia dostaw oraz wyniki badań laboratoryjnych. Gdy organ będzie mimo wszystko chciał zabezpieczyć / zatrzymać twoje produkty zadbaj, aby  w protokole pokontrolnym szczegółowo wskazane zostały czynności kontrolne, nasze oświadczenia, przekazane dokumenty.

Czynności organów często są zbyt dolegliwe, nieproporcjonalne a nadto przeprowadzane w sytuacji gdy nie występowałyby uzasadnione podstawy do ich przeprowadzenia.

 W celu obrony naszych praw przysługują nam odpowiednie instrumenty prawne – niemniej jednak na ich podjęcie zazwyczaj mamy jedynie 7 dni.

Adwokatka zajmująca się prawem konopnym. Obrończyni pacjentów marihuany, aktywistka.
Lilianna Wiech