Około pół dekady temu rozpoczęto „Wojnę z narkotykami„. Zarówno uzależnienie od narkotyków, jak i eksploracja umysłu uważane były za zanieczyszczenie amerykańskiego społeczeństwa, a sprawcy karani byli długimi wyrokami więzienia. Po latach wiemy, że psychodeliki mogą pomóc w wyjściu z uzależnień od takich narkotyków, jak na przykład alkohol.

Po 50 latach i wydanym ponad bilionie dolarów, obserwujemy wyższe wskaźniki uzależnienia od narkotyków niż kiedykolwiek wcześniej. Nadszedł czas, abyśmy przyznali, że stara metoda zawiodła i zamiast tego spojrzeli w przyszłość.

Dzisiaj LSD, grzyby magiczne i inne psychodeliki pomagają ludziom wyjść z uzależnień bardziej precyzyjnie niż jakakolwiek dotychczasowa próba. Warto bliżej przyjrzeć się temu rewolucyjnemu podejściu do terapii uzależnień.

Artykuł został napisany przy współpracy ze sklepem Fungi Space, a z tekstu dowiesz się :

Psychodeliki a uzależnienia: zrozumienie przyczyn

Uzależnienie jest definiowane jako impuls do wielokrotnego przyjmowania substancji lub wykonywania czynności, pomimo jasnej szkodliwości fizycznej lub emocjonalnej dla jednostki. To zjawisko, które dotyka wielu ludzi na całym świecie i ma rozmaite aspekty.

Historyczne wyzwania w leczeniu uzależnień

Historycznie rzecz biorąc, nie radziliśmy sobie dobrze z leczeniem uzależnień. Duża część tego niepowodzenia wynikała z naszego złego zrozumienia tego, co powoduje to kompulsywne zachowanie. Przez dziesięciolecia podejmowaliśmy próby kontroli uzależnień poprzez wprowadzanie regulacji zakazujących uzależniających substancji, izolowanie sprawców w więzieniach oraz utrudnianie im kontaktu z rodziną czy znalezienia znaczącej pracy. Niestety, te tradycyjne podejścia nie zawsze przynosiły oczekiwane rezultaty.

Uzależnienie jako objaw głębszych problemów

Jednak problem uzależnienia sięga głębiej niż tylko fizyczna zależność od substancji lub czynności. Uzależnienie samo w sobie nie jest problemem, ale raczej próbą rozwiązania problemu. Oznacza to, że ludzie sięgają po narkotyki lub angażują się w uzależniające zachowania jako sposób na samoleczenie podstawowego problemu. Wiele uzależnień wynika z głębokiego niepokoju osobistego i próby radzenia sobie z nim. Te problemy mogą mieć różne źródła, takie jak poczucie niewystarczalności, beznadziejność, przeszłe traumy lub przemoc.

Teorie dotyczące przyczyn uzależnień

Istnieje wiele teorii dotyczących przyczyn uzależnień, a zrozumienie tych przyczyn jest kluczowe dla skutecznego leczenia. Oto kilka głównych teorii:

  • Samoleczenia: Uzależnienie może być próbą samoleczenia, gdzie jednostka sięga po substancje lub zachowania, aby złagodzić swoje cierpienie lub niepokój.
  • Traumy: Przeszłe traumy lub przemoc mogą prowadzić do uzależnień jako sposobu radzenia sobie z trudnymi wspomnieniami i emocjami.
  • Genetyczna: Niektóre osoby mogą być bardziej podatne na uzależnienia ze względu na genetyczne predyspozycje.
  • Psychologiczna: Uzależnienia mogą wynikać z braku zdolności do radzenia sobie z emocjami i stresem.
  • Środowiskowa: Warunki środowiskowe, takie jak stresujący styl życia lub wpływ rówieśników, mogą wpływać na ryzyko uzależnień.

Gabor Mate i jego wizja przyczyn uzależnień

Dr. Gabor Maté, znany lekarz i autor książki „W królestwie wygłodzonych duchów”, jest postacią, która wniosła znaczący wkład w zrozumienie przyczyn uzależnień. Jego obszerne badania i doświadczenia doprowadziły go do wniosku, że trauma dziecięca i wynikające z niej odłączenie od siebie stanowią kluczowy element w tej kwestii.

Lekarz pracował obszernie wśród ludności mieszkającej w dzielnicy Downtown East Side w Vancouver, która jest uważana za obszar z najwyższym skupiskiem otwartego używania narkotyków i uzależnień w Ameryce Północnej. W trakcie swojej pracy Maté dokładnie przyglądał się ludziom uzależnionym od narkotyków i dokonał istotnych obserwacji.

Główną tezą Gabora Maté jest przekonanie, że wszystkie formy uzależnień wynikają z odłączenia się od samego siebie, a to z kolei jest efektem traumatycznych doświadczeń w dzieciństwie. Istotne jest to, że proces odłączenia zachodzi nieświadomie, co oznacza, że osoby uzależnione często nie zdają sobie sprawy z przyczyn swojego zachowania. 

Lekarz sugeruje, że dzieciństwo może być okresem, w którym doświadczamy traumy, co skutkuje próbą odłączenia się od samego siebie jako mechanizmu obronnego przed bólem. To odłączenie ma trwałe konsekwencje, prowadząc do utraty zdolności do zaspokajania własnych potrzeb ciała i poszukiwania zewnętrznych źródeł ucieczki.

Gabor Maté nie zadaje pytania „od czego” ktoś jest uzależniony; raczej interesuje go, co dana substancja „robi” dla jednostki. To kluczowe pytanie dotyczy tego, jakie wyzwolenie lub ulgę przynosi substancja osobie uzależnionej, co sprawia, że nadal jej używa.

Lekarz podkreśla, że osoba dotknięta traumą doświadcza siebie w określony sposób – jako bezradną, bezsilną i winną. Dzieci, które są smutne lub traumatyzowane, często myślą, że to one są przyczyną swoich problemów. Psychodeliki, takie jak LSD czy grzyby magiczne, pozwalają jednak doświadczyć siebie w zupełnie inny sposób. Dają możliwość zrozumienia, że nie jest się bezradnym, małym i nic nie wartym osobnikiem.

W podsumowaniu, Gabor Maté wskazuje, że zrozumienie głębszych przyczyn uzależnień jest kluczowe dla efektywnego leczenia. Trauma dziecięca i odłączenie od siebie są istotnymi aspektami tego problemu. Psychodeliki, jako narzędzia umożliwiające introspekcję i transformację, mogą mieć istotny wpływ na przyszłość terapii uzależnień.

Psychodeliki w walce z uzlależnieniami

Pyschodeliki jako narzędzie transformacji

W kontekście walki z uzależnieniami coraz częściej pojawiają się psychodeliki, takie jak LSD czy grzyby magiczne, jako potencjalne psychodeliki pomagające ludziom wyjść z uzależnień. Jakie jest związane z nimi badanie? Jednym z obszarów badań jest rola psychodelików w terapii lęków egzystencjalnych.

Badanie przeprowadzone przez Dr. Bruce’a Alexandra w latach 70. stało się przełomowe w zrozumieniu uzależnień. Dr. Alexander zbudował duże zamknięcie dla szczurów, które nazwał „Rat Park”. Okazało się, że szczury mieszkające w komfortowych warunkach społeczności Rat Park nie interesowały się narkotykami. Jednak gdy szczury były izolowane i pozbawione kontaktu społecznego, zaczęły sięgać po narkotyki.

Zmiana wzorca samoregulacji

Kolejnym kluczowym aspektem zrozumienia uzależnień jest koncepcja zmiany wzorca samoregulacji mózgu. Używanie narkotyków prowadzi do zmian w mózgu, które osłabiają kontrolę jednostki nad swoim stanem emocjonalnym. To zaburzenie wpływa na zdolność podejmowania racjonalnych decyzji, a jednostki stają się niezdolne do zrozumienia i skutecznego reagowania na swoje potrzeby.

Czy psychodeliki mogą być skuteczne w leczeniu uzależnień?

Badania naukowe dostarczają przekonujących dowodów na to, że psychodeliki stanowią obiecujące narzędzie w terapii uzależnień od różnych substancji. Zastosowanie psychoaktywnych dawek grzybów magicznych, LSD, ayahuaski i ibogainy wykazało zdolność do zmniejszania pragnień uzależnionych osób oraz otwierania przed nimi nowego spojrzenia na życie. Efekty te są szczególnie obiecujące, gdy psychodeliki są częścią większego programu terapeutycznego, który obejmuje także prowadzenie dziennika oraz świadomą integrację doświadczeń.

Mechanizm działania psychodelików w kontekście leczenia uzależnień jest tematem wielu debat. Istnieją różne teorie, niektóre bardziej mistyczne, inne bardziej filozoficzne. Prawda leży prawdopodobnie pośrodku tych dwóch podejść.

Jednym z interesujących wyników badań jest fakt, że doświadczenie mistyczne użytkownika psychodelików jest silnym predyktorem trwałej abstynencji od narkotyków. Oznacza to, że to nie tylko sama substancja jest kluczowa, ale doświadczenie, które psychodeliki ułatwiają. To wyjaśnia, dlaczego różne psychodeliki, o zupełnie różnych mechanizmach działania, wykazują podobne korzyści w leczeniu uzależnień.

Doświadczenie mistyczne jest trudne do uchwycenia i zbadania, ponieważ jest wyjątkowe dla każdej osoby. Niemniej jednak istnieją pewne powszechne rezultaty tego transcendentnego doświadczenia, które obejmują:

  • Zwiększone poczucie wartości i sensu życia.
  • Uczucie ponownego narodzenia i otrzymania drugiej szansy w życiu.
  • Odkrycie nowego spojrzenia na nieadaptacyjne zachowania lub źródła konfliktów.
  • Głębsze połączenie z religią lub duchowością.
Psychodeliki w walce z uzlależnieniami

Psychodeliki mogą zmniejszać pragnienia

Psychodeliki, takie jak psylocybina, LSD i DMT, wykazują zdolność do wpływania na nasz mózg poprzez ukierunkowanie na receptory 5HT2A. Te receptory są obecne w różnych częściach mózgu, ale szczególnie licznie występują w zewnętrznej warstwie kory mózgowej.

Kluczowym efektem działania psychodelików jest dezaktywacja tzw. domyślnej sieci trybu (DMN), która odgrywa istotną rolę w naszych procesach myślowych, abstrakcyjnych rozważaniach oraz utrzymaniu struktury i sztywności w myśleniu. DMN może być użyteczna, umożliwiając nam skoncentrowanie się na konkretnych zadaniach, ale może również przyczynić się do rozwoju niezdrowych nawyków oraz ograniczających wzorców myślowych.

Osoby borykające się z depresją lub uzależnieniami często doświadczają nadmiernego zaangażowania DMN w negatywne myśli i pragnienia, co może utrudniać proces zdrowego rozwoju i wyzdrowienia. Działanie psychodelików polega na chwilowym wyłączeniu DMN, co pozwala użytkownikom uwolnić się od ograniczających tendencji i toksycznych wzorców myślowych generowanych przez ten system.

Warto zaznaczyć, że efekty te nie są trwałe i zazwyczaj utrzymują się tylko przez kilka godzin. Dlatego terapia psychodelikami często wymaga uzupełnienia o inne formy wsparcia i terapii. Jednakże badania sugerują, że psychodeliki mogą mieć potencjał do skutecznego zmniejszania pragnień i pomagania osobom w radzeniu sobie z negatywnymi wzorcami myślowymi związanymi z uzależnieniami oraz depresją.

Ważność integracji po doświadczeniu psychodelicznym w leczeniu uzależnień

Sesje z psychodelikami stanowią cenny element terapii uzależnień, ale samodzielnie nie są wystarczające, aby skutecznie pokonać kompulsywne zachowania. Aby osiągnąć pozytywne rezultaty, psychodeliki muszą być integrowane z konwencjonalnymi metodami leczenia, takimi jak terapia rozmowna, programy detoksykacji i sesje grupowe.

Ważne jest zrozumienie, że psychodeliki nie stanowią magicznego rozwiązania nałogu. Nie wystarczy jedynie zażyć psychodelikum i oczekiwać, że uzdrowi ono uzależnienie. Istotną część procesu stanowi praca, którą wykonujemy zarówno przed, jak i po doświadczeniu psychodelicznym. Terapia nigdy nie kończy się na samym doświadczeniu.

Proces integracji polega na przemyśleniu i włączeniu wniosków płynących z doświadczenia psychodelicznego w codzienne życie. Kluczowym celem jest ograniczenie wpływu przeszłych traum i źródeł głębokiego bólu ontologicznego na nasze myślenie i zachowanie. To proces, który wymaga czasu, samorefleksji i wsparcia.

Należy podkreślić, że brak odpowiedniej integracji może prowadzić do pogorszenia stanu osoby uzależnionej. Psychodeliki mogą eksponować jednostkę na traumatyczne wspomnienia i wydarzenia, dlatego ważne jest, aby integrację przeprowadzał doświadczony i przeszkolony profesjonalista, który pomoże klientowi zrozumieć i przekształcić swoje doświadczenia w pozytywny sposób. Integracja jest kluczowym elementem skutecznego leczenia uzależnień przy wsparciu psychodelików.

Badania nad psychodelikami osiągają swoje apogeum w obecnych czasach. Istnieje obecnie wiele programów badawczych prowadzonych przez renomowane organizacje, takie jak Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS), Szkoła Medyczna Johna Hopkinsa i wiele innych instytucji badawczych na całym świecie.

Jednym z wiodących obszarów badań jest wykorzystanie psychodelików w terapii uzależnień. Problem uzależnień, który osiągnął epidemiczne rozmiary nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również na całym świecie, staje się coraz bardziej priorytetowym zagadnieniem. Badania te pozostają kluczowym krokiem w poszukiwaniu nowych, skutecznych metod leczenia uzależnień oraz przyczyniają się do rewolucji w podejściu do walki z tym problemem.

Koniecznie daj znać w komentarzu, czy chcesz żebyśmy w następnych artykułach poruszyli poszczególne psychodeliki w walce z uzależnieniami. A trochę ich mamy!

Źródła

1. Fungi Space

2. Bogenschutz, M. P., Forcehimes, A. A., Pommy, J. A., Wilcox, C. E., Barbosa, P. C. R., & Strassman, R. J. (2015). Psilocybin-assisted treatment for alcohol dependence: a proof-of-concept study. Journal of psychopharmacology, 29(3), 289-299.

3. Johnson, M. W., Garcia-Romeu, A., Cosimano, M. P., & Griffiths, R. R. (2014). Pilot study of the 5-HT2AR agonist psilocybin in the treatment of tobacco addiction. Journal of psychopharmacology, 28(11), 983-992.

4. Krebs, T. S., & Johansen, P. Ø. (2012). Lysergic acid diethylamide (LSD) for alcoholism: a meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Psychopharmacology, 26(7), 994-1002.

5. Ludwig, A., Levine, J., Stark, L., & Lazar, R. (1969). A clinical study of LSD treatment in alcoholism. American Journal of Psychiatry, 126(1), 59-69.

6. Andritsou, M., Schoretsaniti, S., Litsiou, E., Saltagianni, V., Konstadara, K., Spiliotopoulou, A., … & Katsaounou, P. (2016). Success rates are correlated mainly to completion of a smoking cessation program.

7. Thomas, G., Lucas, P., Capler, N. R., Tupper, K. W., & Martin, G. (2013). Ayahuasca-assisted therapy for addiction: results from a preliminary observational study in Canada. Curr Drug Abuse Rev, 6(1), 30-42.

8. Brown, T. K., & Alper, K. (2018). Treatment of opioid use disorder with ibogaine: detoxification and drug use outcomes. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 44(1), 24-36.

9. Noller, G. E., Frampton, C. M., & Yazar-Klosinski, B. (2018). Ibogaine treatment outcomes for opioid dependence from a twelve-month follow-up observational study. The American journal of drug and alcohol abuse, 44(1), 37-46.