Nowe badania dotyczące wpływu legalizacji marihuany na używanie przez młodzież nie wykazały żadnego związku między legalną sprzedażą konopi dla dorosłych a częstością spożycia wśród uczniów szkół średnich w USA.

Z tego artykułu dowiesz się :

    • Czy marihuana wpływa na młodzież w USA?
    • Jak często młodzież z USA sięga po marihuanę? 

Liczby mówią same za siebie – młodzież nie bierze przykładu z dorosłych

Badacze porównali wskaźniki używania marihuany przez uczniów szkół średnich w Nevadzie i w Nowym Meksyku, analizując dane z lat 2017 i 2019 pochodzące z dwóch państwowych badań. W obu stanach stwierdzili wzrost odsetka uczniów, którzy kiedykolwiek spożyli konopie, oraz tych, którzy spożywali je w ciągu ostatnich 30 dni.

W Nevadzie odsetek uczniów szkół średnich, którzy twierdzili, że kiedykolwiek spożyli marihuanę, wzrósł w okresie badawczym, z 9,7 procent w 2017 roku do 13,3 procent w 2019 roku. Użycie w ciągu ostatnich 30 dni również wzrosło, z 6,3 procent do 8,9 procent.

W Nowym Meksyku, gdzie marihuana rekreacyjna pozostawała nielegalna, odsetek osób, które kiedykolwiek użyły marihuany, wzrósł z 14,1 procent do 17,4 procent w tym samym okresie. Użycie w ciągu ostatnich 30 dni wzrosło z 8,9 procent do 10,5 procent.

wapozyczalnia
wapozyczalnia

Nie ma związku między legalizacją a używaniem marihuany przez młodzież

Badacze nazwali te wzrosty niepokojącymi, ale powiedzieli, że legalizacja prawdopodobnie nie jest winna.

„Nie znaleźliśmy przekonujących dowodów na to, że wprowadzenie sprzedaży marihuany dla dorosłych wiązało się z natychmiastowym wzrostem stosowania marihuany przez całe życie lub w ciągu ostatnich 30 dni wśród uczniów szkół średnich w Nevadzie, co zgadza się z wcześniejszymi badaniami” – podaje się w badaniu.

„Jednak wzrost spożycia marihuany wśród uczniów szkół średnich zarówno w Nevadzie, jak i w Nowym Meksyku od 2017 do 2019 roku jest niepokojący ze względu na negatywne konsekwencje zdrowotne związane z rozpoczęciem używania marihuany w młodym wieku.”

Korzystanie z marihuany przez dorosłych nie degeneruje młodzieży

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Nowe wyniki studium sugerują, że politycy dążący do zmniejszenia wskaźników spożycia marihuany przez młodzież powinni skupić się na profilaktyce wśród grup najbardziej narażonych – nie tylko na tym, czy substancja jest legalna dla dorosłych, czy nie.

Źródła