Kim jest prawdziwy miłośnik marihuany? W krajach, w których marihuana jest legalna, jej zapach unosi się zarówno w alejkach, jak i w wielopiętrowych mieszkaniach. Powody sięgania po nią są wielorakie – od ulgi w bólu po relaks, dlatego też nie może dziwić fakt, że marihuana ma wielu zwolenników w różnych grupach demograficznych. Rosnące zainteresowanie poznaniem danych demograficznych związanych ze spożyciem marihuany maluje prawdziwy obraz preferencji i wzorców społecznych, a także pozwala wyjść poza stereotypowe postrzeganie statystycznego miłośnika zielonej rewolucji.

Z tego artykułu dowiesz się :

    • Kim jest statystyczny miłośnik marihuany?
    • Kto pali więcej marihuany?
    • Co mówią badania na temat zamiłowania do marihuany? 

Dysproporcje między płciami w konsumpcji marihuany

Badania konsekwentnie wykazały, że mężczyźni częściej sięgają po marihuanę niż kobiety. Chociaż przyczyny tej dysproporcji są wieloaspektowe, normy i oczekiwania społeczne niewątpliwie mają w nich swój udział. Tradycyjnie mężczyzn kojarzono z podejmowaniem ryzyka i buntem przeciwko władzy – cechy często powiązane z przyjmowaniem używek. Kobiety z kolei utożsamiane są z większą kontrolą, ale jednocześnie są o wiele surowiej oceniane za oddawanie się takim czynnościom. Te konstrukty społeczne nie tylko wpływają na indywidualne wybory, ale także przyczyniają się do szerszego obrazu różnic w konsumpcji ze względu na płeć.

Kontekst społeczny dodatkowo wpływa na sposób, w jaki obie płcie sięgają po marihuanę. Dynamika w grupach rówieśniczych, środowisku rodzinnym i kulturowym może wywierać presję lub oferować akceptację w zakresie używania marihuany w oparciu o tożsamość płciową. Na przykład kręgi społeczne zdominowane przez mężczyzn mogą normalizować, a nawet zachęcać do częstego spożywania marihuany w ramach rytuału koleżeństwa lub więzi. Z kolei kobiety mogą doświadczyć ostracyzmu lub dezaprobaty dla podobnego zachowania w społecznościach konserwatywnych.

SeedWeed
SeedWeed

Kim jest statystyczny miłośnik marihuany? Grupy wiekowe i wzorce użytkowania

Nie jest zaskoczeniem, że odsetek młodszych osób stosujących marihuanę jest wyższy w porównaniu ze starszymi grupami demograficznymi. Tendencję tę można przypisać różnym czynnikom, w tym zmianie podejścia do marihuany, wpływom rówieśników i chęci eksperymentowania z używkami wśród młodzieży. Jednak w miarę ewolucji norm społecznych i nabierania tempa wysiłków na rzecz legalizacji marihuany, można zauważyć zmianę pokoleniowego spojrzenia na konopie indyjskie – minimalnie, ale sukcesywnie rośnie z roku na rok liczba starszych osób, która deklaruje zainteresowanie chociażby medyczną marihuaną.

Wpływ zmian pokoleniowych na wskaźniki używania marihuany jest niezaprzeczalny. Osoby z pokolenia wyżu demograficznego, które były świadkami ruchów kontrkulturowych w latach 60. i 70. XX wieku, wkraczają obecnie w wiek emerytalny z bardziej liberalnym podejściem do marihuany w porównaniu z poprzednimi pokoleniami. Z drugiej strony milenialsi i przedstawiciele pokolenia Z napędzają innowacje w branży konopi indyjskich i wspierają jej popularność w głównym nurcie.

Zasobność portfela a chęć sięgania po marihuanę

Kim jest statystyczny miłośnik marihuany? Odgadnięcie płci czy wieku miłośnika marihuany nie było trudne, jednak rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana, gdy w grę wchodzi korelacja między wyższymi dochodami a większym dostępem do marihuany. Badania wskazują, że osoby z różnych warstw ekonomicznych sięgają po konopie indyjskie z różnych powodów, co podważa tradycyjne postrzeganie wzorców zażywania. Nie ma więc jednej odpowiedzi na pytanie, czy więcej palą ci uznawani za bogatych, czy też biednych – w obu tych grupach znajdą się rekreacyjni palacze, jak i osoby przyjmujące marihuanę ze względów zdrowotnych.

miłośnik marihuany

Poza przedziałami dochodów kryje się jeszcze jedno zagadnienie – status zatrudnienia. Okazuje się, że aspekty takie, jak środowisko pracy, czynniki stresogenne i dostęp do legalnej marihuany sprawiają, że ludzie pracujący są grupą najchętniej ją wybierającą. Z kolei w krajach, w których zakup marihuany jest znacznie ograniczony lub nawet nielegalny, to jest to używka wybierana przez młodzież i osoby niezatrudnione.

Warto też zwrócić uwagę na to, że analizując wpływ edukacji na wzorce używania marihuany, wychodzą na jaw intrygujące wzorce. Wbrew oczekiwaniom wyższy poziom wykształcenia nie zawsze koreluje z niższym spożyciem konopi indyjskich. W rzeczywistości wydaje się, że istnieje punkt równowagi, w którym osoby o średnim wykształceniu wykazują największą skłonność do regularnego spożywania marihuany. Spostrzeżenie to podkreśla złożoną interakcję między czynnikami socjodemograficznymi a nawykami, obalając nadmiernie uproszczone założenia dotyczące tego, kto częściej zażywa marihuanę.

Jesteście ciekawi kolejnych informacji?

Źródła

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37264404/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38360652/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38188050/