Nowe badanie przeprowadzone przez Pew Research Center wykazało, że dziewięciu na dziesięciu Amerykanów uważa, że marihuana powinna być legalna w celach rekreacyjnych lub medycznych. Większość zgadza się także, że legalizacja wspiera lokalne gospodarki i sprawia, że system sprawiedliwości karnej staje się bardziej sprawiedliwy.

Z tego artykułu dowiesz się :

    • Kto głosował przeciwko legalizacji marihuany?
    • Kto jest za legalizacją marihuany? 
    • Co wynika z nowego sondażu? 

Nie wszyscy Amerykanie chcą legalizacji

Raport, opublikowany we wtorek, wykazał, że 88 procent Amerykanów popiera legalizację w jakiejkolwiek formie, w tym 57 procent, które mówi, że powinna być dostępna w celach medycznych i dla dorosłych. Tylko 11 procent stwierdziło, że konopie powinny być całkowicie zakazane.

W analizie demograficznej pojawiło się kilka wspólnych tematów. Demokraci byli bardziej skłonni popierać całkowitą legalizację (72 procent) w porównaniu z 42 procentami Republikanów. Jednakże 82 procent Republikanów i 94 procent Demokratów popiera legalizację przynajmniej w celach medycznych.

„Istnieją nadal różnice ideologiczne wewnątrz każdej partii” – zauważyła firma badawcza, zwracając uwagę, że Republikanie o umiarkowanym i liberalnym podejściu są znacznie bardziej skłonni popierać całkowitą legalizację (57 procent) w porównaniu z konserwatywnymi Republikanami (34 procent).

wapozyczalnia
wapozyczalnia

Kto głosował przeciwko legalizacji marihuany?

Pew Research Center zapytał także respondentów o ich poglądy na społeczne skutki legalizacji w celach rekreacyjnych, a wyniki pokazały, że większość (52 procent) uważa, że reforma ta jest „dobra” dla lokalnych gospodarek. Dodatkowo, 42 procenty zgadzało się, że legalizacja uczyniłaby system sprawiedliwości kryminalnej „bardziej sprawiedliwym”.

Istnieją większe podziały dotyczące tego, jak legalizacja wpływa na używanie innych narkotyków (takich jak efekt bramy) i bezpieczeństwo społeczności.

Dwadzieścia siedem procent respondentów stwierdziło, że legalizacja marihuany „zmniejsza” używanie innych narkotyków, takich jak heroina i fentanyl, podczas gdy 29 procent stwierdziło, że „zwiększa” takie użycie. Pluralność (42 procent) stwierdziła, że nie ma to „żadnego wpływu”.

Więcej osób stwierdziło, że legalizacja powoduje, że społeczności są „mniej bezpieczne” (34 procent), w porównaniu z tymi, którzy powiedzieli, że reforma poprawia bezpieczeństwo społeczności (21 procent). Pluralność (44 procent) stwierdziła, że nie ma to „żadnego wpływu”.

„Pomimo tego, że niewielkie grupy dorosłych we wszystkich grupach demograficznych są całkowicie przeciwne, istnieją znaczne różnice wiekowe i partyjne w kwestii legalizacji marihuany” – powiedział Pew. „Starszy dorośli są znacznie mniej skłonni niż młodsi dorośli do poparcia legalizacji marihuany.”

„To jest szczególnie widoczne w przypadku dorosłych w wieku 75 lat i więcej: 31 procent mówi, że marihuana powinna być legalna zarówno w celach medycznych, jak i rekreacyjnych” – podaje raport. „W porównaniu, połowa dorosłych w wieku od 65 do 74 lat mówi, że marihuana powinna być legalna zarówno w celach medycznych, jak i rekreacyjnych, a większe udziały w młodszych grupach wiekowych mówią to samo.”

trichomy

Coraz więcej osób chce całkowitej legalizacji marihuany

Ogólnie rzecz biorąc, to najnowsze w serii badań przeprowadzonych w ostatnich latach pokazuje większościowe poparcie dla zakończenia prohibicji marihuany.

Na przykład sondaż Gallupa z listopada zeszłego roku wykazał, że poparcie dla legalizacji marihuany osiągnęło nowy rekord na poziomie krajowym, przy czym siedmiu na dziesięciu Amerykanów – w tym znaczna większość Republikanów, Demokratów i niezależnych – popiera teraz zakończenie prohibicji.

Inny sondaż, opublikowany w tym miesiącu, wykazał, że silna większość wyborców w trzech stanach – w tym ponad 60 procent Republikanów – popiera ustawodawstwo kongresowe mające na celu ochronę praw stanów do ustalania własnych ustaw dotyczących marihuany.

Źródła

https://mjbizdaily.com/